mỡ hàn

30,000 đ 0 đ

Nước làm màn amoled 688

65,000 đ 0 đ

Nước tách màn không ố

45,000 đ 0 đ

khăn lau

25,000 đ 0 đ

Dây câu xịn tẩm thiếc

90,000 đ 0 đ

Keo Đen T7000

35,000 đ 0 đ

keo trong CP -001

30,000 đ 0 đ

thiếc hàn

Nước G530

45,000 đ 0 đ