Tô vít sunshine xịn - 3 cạnh

80,000 đ 0 đ

Tô vít sunshine xịn - 5 cạnh

80,000 đ 0 đ

Cạo keo main ,ic

70,000 đ 0 đ

Tô vít sunshine xịn - 4 cạnh

80,000 đ 0 đ

Que đo

280,000 đ 0 đ

kẹp main

130,000 đ 0 đ

máy cuốn keo - E7

250,000 đ 0 đ

Kìm cắt

40,000 đ 0 đ

Tô vít Điện

800,000 đ 0 đ

lau mũi hàn

35,000 đ 0 đ

Dao mổ nhỏ

10,000 đ 0 đ

Dây cắt 0.03mm

30,000 đ 0 đ

Tô vít 8017

90,000 đ 0 đ

Dao khắc

100,000 đ 0 đ